Co znajduje się w planie regulacyjnym

Plan regulacyjny jest częścią dokumentacji planowania. Plan regulacyjny są przetwarzane tylko dla pewnej części miasta jest zazwyczaj bardzo szczegółowe. Podstawowa jednostka składa się z planem regulacji gruntów. Zawartość planu rozporządzenia jest ustalenie szczegółowych warunków użytkowania gruntów, lokalizacji oraz aranżacji przestrzennej budynków dla stałej ochrony wartości i tworzenie sprzyjającego otoczenia. Zastępuje zagospodarowania przestrzennego i jest wiążące decyzje w tym obszarze. Rysunki są narysowane w skali 1: 1000 lub 1: 500th