Co znajduje się w obieg

Środki obiegu, taki jak zasadniczo okrąg. zjawiskiem powtarzającym się. Termin ten jest często używany przez hydraulików. Dzięki cyrkulacji ma potrzeby czekać, aż woda nagrzewa się w akumulatorze, ale prawie natychmiast używać gorącej wody. Ale to nie jest żaden system oszczędzania, wręcz przeciwnie. Jest to zatem przede wszystkim kwestią wygody niż konieczności. Woda jest pobierana przez nowoczesną baterią ponieważ podgrzewa stosunkowo szybko i przestoje są tylko bardzo krótkie.