Co znajduje się w marmur

Marmur jest skałą, która wynosi 95% kalcytu. Zwykle są one mieszane minerały ilaste i różne materiały, lecz także materiał organiczny, który jest początkowo biała marmur barwienia. Marmur powstaje w wyniku rozpadu wapienia, który nie jest w muszli zwierząt i roślin. 

Bardzo cenny materiał jest biały marmur Carrara o stopniu twardości. 3 i wytrzymać rygory przetwarzania. Marmur jest stosowany do nawierzchni chodników, drobny proszek marmurowy jest stosowany jako materiał ścierny w pastach ściernych.