Co znajduje się w kotle

Kocioł jest pojemnik, w którym woda jest podgrzewana. Kotły są zazwyczaj instalowane w pozycji pionowej, ale są typy, które odbywają się w pozycji poziomej. Woda w zbiorniku można ogrzewać na wiele sposobów. Zazwyczaj wykorzystywane do celów tego gazu lub energii elektrycznej. Wszystkie rodzaje kotłów musi być wyposażony w zawór bezpieczeństwa, który służy jako zawór bezpieczeństwa. W przypadku nadciśnienia kotła pękła, powodując znaczne szkody. Nowoczesne kotły są wyposażone w specjalny czujnik, który, jeśli jest to konieczne, należy natychmiast wyłączyć ciepłą wodę, a tym samym ograniczyć ryzyko do minimum.