Co znajduje się w kickoff

Wykopu gleby, w której uzyskuje się vybagrováním podczas wykopów wykopów i rowów rurociągów, następnie odrhnuta bok lub transportu.  Przed początkiem wykopu należy dokładnie określić położenie narzędzia, które znajdują się w miejscu wykopu. Zapobiega to ich uszkodzenia podczas wykonywania wykopu. Poszczególne rowy wykopane są po figur, gdzie główną postacią jest kompleksowym część rowu wykopanego z poziomu pulpitu. Pod postacią wydobyty z wykopu poziomie dolnej części głównego postaci, takie jak rowek w głównym wykopu w obiekcie podsklepného. Wykopu jest podzielone w zależności od rozmiaru i kształtu przedmiotu i ustalona. Ściany wykopu muszą być zabezpieczone svahováním, roubením lub ściany szczelinowej.  Rodzaje budują Wykop, budowa wykopu, szybu. Poszczególne wyrobiska mogą być łączone.