Co znajduje się w geologii

Geologia jest nauką, która zajmuje się badaniem struktury, składu i ewolucji Ziemi. Geologia jest bardzo złożona dziedzina, która składa się z wielu cząstkowych dyscyplin, takich jak dynamiczne, strukturalne, historyczne, sedimentální, depozyt i geologii regionalnej. Branża budowlana jest najczęściej używany Geologii Stosowanej. Pozwala to dzięki zastosowaniu innych dziedzinach technicznych i geologicznych, aby skutecznie rozwiązywać różne zadania z praktyki. Jest on używany nie tylko do budowy budynków, ale również w vodohospodářsví, przemyśle lub górnictwie.