Co znajduje się w ekosystem

Ekosystem jest zbiorem wszystkich żywych i nieożywionych składników, które są obecne w środowisku i do komunikacji i interakcji. Istnieją dwa podstawowe ekosystemy - naturalne i sztuczne. Naturalny ekosystem działa bez żadnych lub tylko minimalnej interwencji człowieka. To odbywa się w sposób naturalny i samoodnowy. Sztuczny ekosystem jest z kolei całkowicie pod panowaniem osoby, która angażuje się w nim regularnie. Ten rodzaj ekosystemu przeważa dziś. Włożyliśmy go do ogrodów, parków, lasów i pól.