Co znajduje się w eklektyzm

Eklektyzm to interdyscyplinarny termin. Sam termin może oznaczać inspiracji i kradzieże. W architekturze, słowo to jest używane w latach 19 i 20 wieku. W istocie, stosowanie wielu odrębnych elementów architektonicznych w jednym miejscu. Czasem nawet skopiowane dużej części domów a nawet całych domów. To nie chodzi tylko o wygląd z zewnątrz, ale wnętrze, gdy są one kopiowane i całych zestawów meblowych. Eklektyzm rozróżniać równoczesne do syntetyczne i formalny.