Co znajduje się w dach

Konstrukcja nośna kratownica jest dach. Jego celem jest, aby przenieść obciążenia od ciężaru własnego, ale również śledzić pokład dachu, która tworzy tarasów, toczenie, izolacji i pokrycia dachu. Chroni również na śniegu, wiatru i innych obciążeń. 

Kratownica według zastosowanego materiału, podzielonego na drewno, metal i w połączeniu. Nowoczesna architektura zapewnia również belki ze stali i betonu zbrojonego.  Dla nas najbardziej rozpowszechnionym systemem płatew. Poprzednio używane kratownica, Hambálková dzisiaj, wręcz przeciwnie, jest najczęściej używany Chevron. Przy niskich dachach, użyj montaż orzech. Na wieży do wieży stosowanego systemu. 

Kratownica jest następnie składa się z elementów poziomych, pionowych i skośnych. Podstawowe elementy są wiązanie, płatwiach krokwie drugiej wiązki wiązać kolumna Hambalek, stężenia.