Co znajduje się upoważnienie budowy

Umożliwiając budowę jest ważnym krokiem dla budowniczych. Jest to nie tylko zezwolenie w tradycyjnym sensie.  Budynki zezwolenia w ustawie Prawo budowlane reguluje różnych rodzajów postępowania.  Pozwolenie na budowę jest wymagane tylko w przypadku niektórych typów budynków. W przypadkach, gdy budowniczy ubiega się o pozwolenie na budowę dla robót budowlanych, urządzeń lub budynków, które nie wymagają pozwolenia na budowę, w ogóle nie są prowadzone postępowanie cywilne.