Co znajduje się uchwyt

Konsola czy konsola jest również koncepcja, że architektura i budownictwo przewoźnika wykorzystywane do podtrzymywania elementu budynku, który jest instalowany na ścianie i działa jako wsparcie dla balkonów i gzymsy. Konsola może służyć jako wspornik zlewu, przybrać formę szyn lub wsparcia w dziedzinie inżynierii.