Co znajduje się sklepienie

Dział konstrukcji sklepienia, w której zadaniem jest przekazywanie obciążenia do ścian nośnych. Składają się one z pięty górnej vrcholnice krzywe, policzków, czoła i tyłu. Według odróżnienia rodzaju sklepienia beczki, poprzeczne i żebrowana. Sklepienia były używane już w sumeryjskim imperium, zarówno w konstrukcjach inżynierskich, jak również zamiatanie projektów budowlanych, takich jak pałace i budynków religijnych. Szczyt ale doświadczony sklepienie wraz z pojawieniem się w średniowieczu, kiedy to zaczął budować wielką katedrę. Od połowy XIX wieku zaczęto produkować stali sklepienie, aw XX wieku to również dodaje dodatkowy betonu.