Co znajduje się rekonstrukcja

Rekonstrukcja jest zasadniczo odnowienie budynku . Mówiąc bardziej ogólnie, termin używany do rekonstrukcji naprawy obiektu, mówi na przykład, że rekonstruuje domu , a mamy na myśli przywrócenie elewacji , dachów, wymiana okien , wymiana przewodów elektrycznych lub wodnych lub usprawnienie wnętrze , ale termin nie jest do końca prawidłowe. Przebudowa oznacza powrót do oryginalnego, starego stanu. Typowym obszarem dla tej działalności jako zachowania.