Co znajduje się propozycja

Chcesz zbudować dom? Następnie trzeba dotrzeć architekta, który przygotuje projekt domu zgodnie z własnymi wymaganiami. Projekt poprzedza przygotowanie dokumentacji do kontroli planowania i budowy, a następnie można rozpocząć z realizacją budowy domu.  Projekt planu podczas budowy domu, ale również w budowie oranżerii , budowa garaży .

Propozycja nie jest plan budynku w ścisłym tego słowa znaczeniu, jest to pojęcie, które obejmuje plan. Im bardziej szczegółowy projekt jest przygotowany, tym lepiej.