Co znajduje się partycja komin

Komin podzielić wewnętrzną część stosu więcej niż jeden otwór wentylacyjny, przy czym funkcja jest z dala od otworów wentylacyjnych i otworów kominowych rozdzielono.