Co znajduje się otwór pickup

 Pickup otwór służy do zbierania sadzy i popiołu z komina.  Jest tworzone od najniższego punktu komina. Najmniejszy wymiar wąski i przewodem wtórnym 120 x 250 mm i włazów otwory 450 x 600- Położenie może być od 30 do 100 cm nad podłogą, ognioodporny podwójny otwór drzwi metalowe strobu wskazuje rodzaj paliwa. Według CSN nie zwalnia w pomieszczeniach mieszkalnych, hal, sal i magazynów, gdzie przechowywane są materiały łatwopalne, wybuchowe, itp  Otwór pickup jest na pośrednim piętrze, kominy do urządzeń do paliw stałych i cieczy musi być poziom Pudica komin spalinowy. U-piętrowy komin spalinowy jest umieszczony w korytarzu, klatce schodowej lub w innym miejscu w przestrzeni publicznej. Jeśli nie możesz znaleźć miejsca, a potem umieścić w korytarzu, szafy, łazienka i WC. Nie powinno być w sypialni lub przedszkola.  To również nie mogą być łączone ze stwardnieniem Strobe upust do wspólnego otworu wentylacyjnego.