Co znajduje się nieutwardzona ziemia

Nieutwardzona podłoża jest powierzchnia pod która nie jest oddzielona od profilu gleby podłoże skalne tylnego trójkąta.  Pozwala to pomyślne wzrostu roślinności i naturalnej wody deszczowej jednak.