Co znajduje się nieruchomość

Z prawnego punktu widzenia, nieruchome rzecz taka rzecz nie może być przeniesiony.  aktywa nieruchome są nazywane jako rzeczywistość.Jako nieruchomość może być określony budynek lub grunty, które są podłączone do ziemi przez fundamenty, takich jak dom, domek, garaż , centrum rekreacji, itp  Właściwości są zarejestrowane w Land Registry, która funkcjonuje Biuro czeskiego dla Geodezji i Katastru, mapowanie. Wieczystej są publicznie dostępne raporty mu o wszelkich zmianach, takich jak przeniesienie własności, służebności, zastawów itp