Co znajduje się naturalna wilgoć

Woda gruntowa jest woda gruntowa, która działa na budowie pod jego fundamenty. Wilgoć gruntowa tworzy kapilarna, lecz również zagraża budowy grawitacyjnego oraz wody gruntowej. Przy projektowaniu izolacji budynku przed wilgocią jest wyciągana i wodnej geologicznej w celu określenia składu i grubości warstw geologicznych, ściśliwość i nośności gruntu fundamentowego, przepuszczalność gleb i również lokalizację tabeli wody.  W celu wyizolowania strukturę przed wilgocią ziemia E używany izolowanie taśm bitumicznych lub folię PCW. Domy najbardziej szkodliwe naturalne wilgoci w postaci ciekłej, gazowej, ale także w stanie stałym. Istnieje kilka technologii rekultywacją, aby uniemożliwić przedostanie się do budynku. Najbardziej powszechnie stosuje się zastrzyk lub podcięcie muru.