Co znajduje się modernizacja

Generalnie oznacza wprowadzenie czegoś na modernizację obecnego stanu, takich jak modernizacja fabryki, gdzie stosuje się najnowsze technologie, co pozwala zaoszczędzić pracowników do pracy, przyspieszyć pracę, itd.  

Modernizacja oznacza również proces transformacji społeczeństwa, kiedy całe społeczeństwo zmienia się od tradycyjnych po nowoczesne, a przejawy tej zmiany obejmują urbanizacji i industrializacji krajów, które dawniej karmionych głównie na rolnictwie.