Co znajduje się infrastruktura

Infrastruktura jest zbiorem różnych rodzajów usług, zwykle publicznych, które mogą być wykorzystywane przez wszystkich mieszkańców danego terytorium. Dotyczy głównie infrastruktury transportu, energii, edukacji i opieki zdrowotnej. może on ustanowić zarówno państwa i podmioty prywatne. Początkowo pojęcie infrastruktury miał zupełnie inne znaczenie i oznaczony głównie instalacje wojskowe.