Co znajduje się budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny jest typ lokalu, który jest jego charakter i właściwości wbudowanych dla ludzi. Zapewniając schronienie i ochronę ludzi. Budynek mieszkalny rozumie się taki obiekt, który ma min. 2/3 powierzchni przeznaczonej do obudowy. Budynek mieszkalny, aby spełnić wymagania dotyczące mieszkań, muszą spełniać normy. Według członków standardowego domowego DIN 4301 73 apartamentów podzielone na różne kategorie. Budynki mieszkalne są podzielone na domy, kamienice.