Co znajduje odbicia, współczynnik odbicia

Współczynnik odbicia od właściwości optycznych materiału, który wskazuje, ile światła odbija się od materialnego w stosunku do kwoty, która okazała się ten materiał. Odbicia w zależności od materiału, składu chemicznego i struktury, od stanu materiału, a jego powierzchnia od długości fali i w kierunku padania i odbicia, polaryzacja światła. Według powierzchnia jest podzielona na bezpośredniej i rozproszonej rozproszenia światła. Pomiary współczynnika odbicia za pomocą kilku metod.