Co wypełniają krokwie

Krokwie wypełniające działają jako punkty mocowania. Są to elementy belkowe, które są montowane prostopadle do krokwi.