Co to zespół miejski

Zespół City to doskonały pomysł na to, jak powinno być podzielone na mniejsze jednostki mieszkalne jednoczesnych stref funkcjonalnych.