Co to żebro

Sklepienie żebra architektoniczny element, który jest używany do sklepienia sufitu, rozkład masy dachu. Severies łukowych żeber podzielone na mniejsze obszary, które są następnie vyzdí. Przestrzeń między żebrami nazywa wyściółka i zespołem kopuły dachu. W najczęstszym przypadku sklepień krzyżowych to jeden PLI dwa żebra, które przecinają się w środku. Rzeźbione kamienne żebra w Europie romnské wykorzystywane w architekturze w stylu gotyckim. W okresie renesansu, miał wyłącznie funkcję dekoracyjną, gdy nie mają celów technicznych. Żebra sklepienia jako elementy znaleźć we wszystkich zabytkowych budynków. Od 19 do 20 wieku zaczęły pojawiać żelbetu i betonu sklepienia. Sklepienia są podzielone na korpusie, klasztoru krzyża.