Co to szambo

Szambo nazywamy zbiornik drainless zaprojektowany do przechwytywania ścieków z gospodarstw domowych. Szambo jest stosowany w miejscach, gdzie nie jest zbudowane kanalizacji lub podłączenie do sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków. Szambo składa się głównie z żelaza betonu, w którym żelazo jest utworzony przez szamba szkieletu. Dzięki jakości betonu jest zapewniona przez jego odporność na wodę. Można spotkać się z szamba z tworzywa sztucznego, który ma niską wagę, ale często jest to konieczne Mure wywyższać go do powierzchni dolnej wody. Gaz ziemny jest wytwarzany jednoizbowy, druga i trzecia komora, w różnych ilościach. System septyczny trójkomorowy służy do szamb. Przy wyborze szambo należy wziąć pod uwagę, jak wiele osób będzie korzystać, co jest średnie dzienne zużycie wody w litrach na osobę za dzień odstępu do zrównoważenia szambo. Szambo musi być poświadczone certyfikatem hydroizolacji, aby to istotne zkolaudoval organ planowania.