Co to powiat

część miasta stoi w dzielnicy miasta, w ramach autonomicznych terytorialnie podzielonych miast statutowych. To oznaczenie obowiązuje od r. 1990-ty Na przykład, Praga posiada łącznie 57 powiatów. 

Gmin i dzielnic są w pewnym stopniu podobny do społeczności, a tym samym może mieć swój własny emblemat, flaga i podobnych organów administracyjnych Urzędu, Rady, rady i burmistrza. Ich kompetencje są ustanawiane w drodze rozporządzenia. Dzielnice miasta mają własną osobowość prawną i działa tylko jako jednostki organizacyjnej miasta.