Co to jest zmiana sposobu użytkowania

Zmiana sposobu użytkowania jest zmiana funkcji budynku. Budynek w budowie záona pkt 85 mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, które nie są przeznaczone do ostatecznego zatwierdzenia budynek lub pozwolenie na budowę. Aby zmienić ożywienie w jego wykorzystania operacyjnego, rozszerzenie produkcji lub działania, które mogą narazić na szwank zdrowia, życia lub środowiska, konieczne jest, aby zwrócić się do organu budowlanego decyzji do zmiany przeznaczenia budynków. W trakcie pracy, zaświadczenie o certyfikacie wynajętej w tym samym czasie, gdy podmiot jest uprawniony do uruchomienia. Zmiana sposobu użytkowania muszą być zgodne z dokumentacją projektową, cele i zadania planowania przestrzennego, ogólne wymagania dotyczące konstrukcji i interesów publicznych chronionych przez prawo oraz specjalnych przepisów budowlanych. W przypadku gdy zmiana sposobu użytkowania ulec zmianie zakończonych struktur trzeba mieć pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. W przypadku, gdy nie ma zmian w zakresie stosowania warunkowego zmiany budowy, konieczne jest, aby urząd zauważyć osobę, która ma tę własność budynku lub ma prawo do zmiany przeznaczenia budynku.