Co to jest ziemia publicznego oraz budowa infrastruktury

ziemia infrastrukura publiczne i budynki są drogi ruchu, dróg wodnych, portów lotniczych i związanych z nimi urządzeń, a także kierownictwo i struktur, które służą ich urządzeń technicznych, takich jak zaopatrzenie w wodę, kanalizacje, urządzeń dla gospodarki odpadami, gospodarki energetycznej i dalej jest to cywilne sprzęt i wyposażenie związane z treningu i edukacji, usług socjalnych i zdrowotnych, kultury, administracji publicznej i obrony cywilnej.  Rozwiązania infrastrukturalne oparte na rozwiązywaniu infrastruktury publicznej i urbanistyki.  Większość z nich jest związana z polityką spójności terytorialnej dla mieszkańców gminy terytorium. Jakość warunków życia ludności zależy od infrastruktury technicznej

Znaczenie publicznej infrastruktury, leży w pomieszczeniach obiektów, zarządzania, utrzymania i rozwoju, co wiąże się z innymi wymaganiami, tak aby ułatwić transport ludzi i towarów, zapewniają pitną Vou do picia i do celów technicznych, nie było bezpieczne gospodarka odpadami komunalnymi został dostarczony energia i przesyłane ważnych informacji wewnątrz i pomiędzy społecznościami.