Co to jest współczynnik załamania

Współczynnik załamania światła jest bezwymiarowym fizyczną wielkość, która opisuje propagację światła w zakresie. Dzielą się one na absolutnego i przerwy wskaźnik indeksu szczytu. Indeks bezwzględna jest definiowany jako stosunek prędkości światła w środowisku próżniowym z danym środowiskiem. Indeks względna jest stosunkiem prędkości rozchodzenia się światła w dwóch mediów. Współczynnik załamania światła mierzy się za pomocą urządzenia zwanego refraktometru. O pomiar poziomu praktyce stosuje się głównie w medycynie, na przykład do określania gęstości względnej moczu. W podobny sposób w surowicy wykrywane występowanie całego białka.