Co to jest urządzenie lokalne

Lokalne urządzenie paliwa urządzenia przeznaczonego do wytwarzania ciepła, który przechodzi do przestrzeni, w której się znajduje. Lokalne urządzenia piec na paliwo stałe, piece, kominki. Dla lokalnych urządzenia urządzeń są uważane za te, które mają moc do 10 kW. 

Montaż urządzeń gazowych nie może być przypadkowa. Dzieli się urządzenia, które zasysają powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym się one znajdują, a gazy odlotowe są odprowadzane w tym samym pomieszczeniu, i urządzenia, które zasysają powietrze z pomieszczenia i gazy spalinowe odprowadza się do komina powietrza, pozostałe urządzenia, które nie mają żadnych specjalnych wymagań przestrzeń i wentylacja lub dopływu powietrza.