Co to jest strefa zabytkowa

Strefy Monument to rodzaj obszarów chronionych, jednostka krajobraz, który ma dekret ministerstwa przyznany status za pomocą którego monumentalna zwiększone bezpieczeństwo. Strefy zabytków mają niższy poziom ochrony niż zachowania. Strefy zabytków są podzielone na obszary miejskie, wiejskie i krajobrazu.