Co to jest strefa ochronna

strefa ochrony jest określony obszar, w którym działania są zakazane, inny niż ten, dla którego jest dana przestrzeń ograniczona.  Jeśli jest na strefy ochrony ziemi, może drastycznie zmniejszyć znacznie skomplikować planowaną budowę domu. Istnieje kilka rodzajów stref ochronnych.  Nie ustala się wzdłuż linii inżynieryjnych i sieci telekomunikacyjnych, struktur transportowych, chronionego ochrony, dziedzictwo kulturowe, itp Strefy ochronne są ustalone przez prawo.  Informacja o istnieniu stref buforowych dostarczenie pozwolenia na budowę.