Co to jest rewizja komina

Kontrola kominów i ścieżek spalin jest wymagane przez prawo. Kontrola z kominów odbywa się przed nowym drodze gazu spalinowego do pracy przy zmianie rodzaju paliwa przed podłączeniem urządzenia do niewykorzystanego gazu spalinowego ścieżki, po pożarze w kominie, a pękanie.  W przypadku, gdy kontrola zamiatarka komin komunikować, że są oni podróżują w gazach pęknięć, konieczne jest podjęcie działań w celu naprawy, wówczas konieczne jest zapewnienie rewizji spalinowych sposobów. W innych przypadkach, trzeba tylko regularnych przeglądów komina.