Co to jest regulacja

Kontrola procesu automatycznego utrzymania ilości w podanych wartościach. Rozporządzenie może być postrzegane w różnych systemach i dziedzinach życia codziennego. W budownictwie do kontroli przepływu jest stosowany głównie przy jednym zakłóca naturalnego morfologii przepływu.  Powodem ochrony przeciwpowodziowej, kanalizacja rzek. Metody regulacji wzmocnienia banku, tworzenia kaskady lub strumienia transferu.