Co to jest raport ogień

zgłosić pożar rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego i jest integralną częścią dokumentacji projektowej budowy należy składać do Urzędu Budowlanego. Ten raport ocenia budowę i układ poszczególnych budynków, w tym proponowanego sprzętu technicznego i bezpieczeństwa pożarowego.  W zależności od wielkości budynku traktuje raport techniczny i pełną dokumentację. Ten raport może sporządzić tylko osoba, która jest upoważniona przez ustawę nr. 360/1992 Sb., O zawodzie uprawnionych architektów i zawodu autoryzowanych inżynierów i techników działających w budownictwie, z późniejszymi zmianami.