Co to jest postępowanie wywłaszczeniowe

Postępowanie Wywłaszczenie jest szczególnym rodzajem postępowania administracyjnego. Regulowane przez prawo cywilne i wykonuje administracji budowlanej. Postępowanie wywłaszczeniowe wszczyna się wyłącznie na podstawie wniosku ma prawo do władzy państwowej, osoby fizycznej lub prawnej, która jest przedmiotem wywłaszczenia być wykorzystywane do celów, dla których wywłaszczenie ma miejsce. 

Wywłaszczenie oznacza cofnięcie lub ograniczenie własności lub praw odpowiadających ziemi służebności lub budynku i przeniesienia praw własności. Do wycofania lub ograniczenia prawa własności w celu zapewnienia odpowiedniej rekompensaty finansowej.  Wywłaszczenie jest możliwe jedynie w celu wywłaszczenia, który jest ustawiany przez specjalne prawa, i tylko wtedy, gdy interes publiczny do osiągnięcia tego celu przeważają utrzymanie vyvlastňovaného istniejących praw. Wywłaszczenie nie jest możliwe pkud może uzyskać tytuł do ziemi przez umowy lub w inny sposób.  Interes publiczny jest wykazać w postępowaniu wywłaszczenia.