Co to jest pompa ciepła źródło energii

Pompa cieplna jest alternatywne źródło energii, które odprowadza ciepło ze środowiska, w którym jest woda, powietrze lub ziemi i konwertuje go na wyższym poziomie temperatury, które następnie efektywnie wykorzystywane do ogrzewania i gorącej wody. Kredytu w celu ogrzania się do wyższego poziomu temperatury jest niezbędne w celu dostarczyć pewną ilość energii. Źródłem energii dla pompy ciepła jest zwykle prąd, który napędza sprężarkę. Konwencjonalne cieplnej drew dostarczane jeśli idealne warunki 3 - 4 razy więcej ciepła niż zużywa energii. Pompa ciepła a także innych urządzeń grzewczych na etykietach energetycznych i wody grzewczej. Chodzi o to, aby zapewnić zmniejszenie zużycia energii oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.