Co to jest półpasiec

Jest to tradycyjne pokrycie dachu gontem, który jest stosowany w budynkach ludowych. Drewniane gonty břitovitého kształt płyty, która jest od 8 do 15 cm szerokości i 50-60 cm długości. Z jednej strony tej płyty jest zaopatrzona w krawędzie tnące drugiego rowka. Półpasiec jest podzielony na cięcia gontów i podziału, który ma znacznie dłuższą żywotność. Rozszczepia gont ma awarię włókien, a tym samym zapobiega przenikaniu wody do półpaśca, co przyspiesza przepływ wody jest znacznie silniejsze niż po odcięciu. Nie wolno przecinać gontem gontem poniżej nieruchomości. Impregnacja przedłuża jego żywotność.