Co to jest odzysk

Odzyskanie odzyskiem ciepła. Dostarczanie świeżego powietrza jest przepuszczany przez rekuperatorem ogrzania centralę, do której z drugiej strony ciepłego powietrza pochodzącego od obiektu. Oba typy powietrza są oddzielone kanałami, aby zapobiec przedostawaniu się zapachów z powietrza wylotowego. Odzyskiwanie służy do montażu w jednostkach wentylacyjnych. Idealna wentylacja w domach , basenach i budynkach użyteczności publicznej.