Co to jest obszar nie do powstrzymania

terytorium Unstoppable to grunty objęte terenach zabudowanych lub rozwijalnych, powierzchni.  Unstoppable terytorium nie jest możliwe zainstalowanie stały lub czasowy struktur. Z wyjątkiem budynków sprzęt do budowy dróg i linii obszar, linia i budownictwo, celowych, które służą do eksploatacji i utrzymania odpowiedniej cieczy funkcjonalnej. Ale jest to budynek, który nie koliduje z funkcją terytorium.