Co to jest łańcuch osiedli

Osada łańcuch jest grupą jednostek mieszkalnych, mieszkalnych i produkcyjnych, które są związane ze w trakcie terytorialnym zdolności rozdzielczej komunikacji i stacji transportu publicznego. Osada łańcuch może być w postaci wsi łańcuchowej, która jest swobodnie dystrybuowane poszczególne budynki wzdłuż dróg i strumieni.