Co to jest komunikacja lokalna

Komunikacja jest komunikacja lokalna, która służy przede wszystkim na poziomie lokalnym. Zwykle oznacza to terytorium gminy. Ten rodzaj komunikacji jest, oczywiście, całkowicie dostępne dla każdego. Drogi lokalne są nie oznaczało tylko drogi i koleje, a także chodniki, place i parking. Drogi lokalne w większości wciąż działa samorząd.