Co to jest fundusz ziemia rolna

grunty orne zajmują użytki rolne, grunty orne, pola chmielu, winnice, ogrody, ale także sady, łąki i pastwiska, które są tymczasowo uprawiane, stawy z rybami, ptactwo wodne gruntów innych niż rolne, co jest ważne, aby upewnić się, że produkcja rolna, takich jak wyjazdy w teren, ziemia jest ważnym urządzeniem do nawadniania pól, zbiorników wodnych, rowów odwadniających korektorów, konserwanty tarasów itp 

Ochrona gruntów rolnych Fundusz zobowiązany jest wówczas w jego wykorzystanie do celów rolniczych, jego ochrona w zakresie planowania przestrzennego, propozycje przetwarzania ustanowienie obszarów górniczych, podczas budowy i górnictwa lub działalności przemysłowej. Ochrona zasobów gruntów rolnych powierzonych władze miasta, władze z rozszerzonych uprawnień, władze regionalne i Ministerstwo Środowiska. parki narodowe chronią zarządzanie danym Parku Narodowego.