Co to jest dyfuzja pary wodnej

Dyfuzji pary wodnej, rodzaju transportu cząsteczek wody. W przypadku H2O, to porusza się w powietrzu. Dyfuzja nie rozprzestrzenia się, ale gazowej z zastosowaniem różnicy ciśnień, tak jak to zwykle stosuje się w strumieniu, lecz przepływ molekularny. W ten sposób rozprzestrzenia porów lub kanałów, które są częścią wielu materiałów budowlanych. Jednakże, ponieważ powietrze może posiadać tylko pewną ilość cząsteczek wody z obliczeń dyfuzji zazwyczaj nie jest konieczne, aby wziąć pod uwagę stężenie pary wodnej, ale przede wszystkim jego ciśnienie.