Co to jest decyzja o zamknięciu budowy

Decyzja o zamknięciu budowy jest wynikiem zarządzania terytorialnego i określa obszar, w którym jest na stałe lub czasowo zakazuje działalności budowlanej. Są to przede wszystkim przypadków, w których mogłoby to utrudnić lub uniemożliwić przyszłe wykorzystanie obszaru lub jego organizacji w dokumentacji planowania nadchodzącego.  Decyzja o zakazie budowy został również wydany jako ogólny środek zgodnie z kpa.  Zmierz się na zakaz wydany przez władze rada gminy delegowanych budowy. Jeśli obudowa obejmuje kilka gmin, wydane przez radę powiatu przekazane.  Rada może następnie pozwalają również zwolnienie z zamknięciem budynku.