Co to jest budynek gospodarczy

Budynek przeznaczony jest do rolniczego hodowli zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego przechowywania, przygotowywania i przechowywania paszy i ściółki, środków ochrony roślin i usług rolniczych. budynek gospodarczy prawdopodobnie przeznaczony wyłącznie do prowadzenia działalności rolniczej lub lokalu mieszkalnego.  Duże i małe budynki rolne podlegają prawu funduszu ziemi i powinien być właściwy organ, aby prosić o pozwolenie.