Co to jest architektura

Definiują architekturę na pewno nie jest łatwe. Ma wiele podobieństw. Architektura to nie tylko architektura, ale również udoskonalenie ogród i krajobraz w ogóle. Można powiedzieć, że architektura jest zdolność człowieka do przekształcania wybranego obszaru w swoim obrazie. Łączy w sobie elementy obu czysto funkcjonalne i użyteczne, ale także estetyki. Nie jest ważne, czy jest to dom prefabrykowany lub rozrzutny średniowieczna katedra. Oba typy budynków mają swoje funkcje i przywołują ludzkie emocje.