Co to budynek konserwacja

Budowanie prac konserwacyjnych, które zapewnią dobrą budowę długoterminowego budynku. Prawo jest podana obowiązek utrzymania budynku w takim stanie, aby zagrozić mieszkańcom. Jeżeli budynek nie jest zachowana, to może być właścicielem budynku urzędu mierniczego nakazał lekarstwo. koszty utrzymania ponoszone przez właściciela budowy tego budynku.  Utrzymanie budynku, aby zapewnić jej trwałość.  Właściwa konserwacja budynku wygładza i przede wszystkim bezproblemową eksploatację. Wysiłek każdego właściciela jest to, że operacja budowa skorzystał maksymalne korzyści.  Właściciel ma obowiązek utrzymania budynku, tak aby uniknąć pożarów, wady sanitarnych i cierpiał wygląd budynku.